Tervetuloa

Voittoa tavoittelematon Peetelin sosiaalikeskus perustettiin 1. tammikuuta 2000. Keskuksen perustivat Tallinnan Peetelin seurakunta, Kuntoutuskeskus, Rikosuhriapu ja Viron evankelis-luterilaisen kirkon kriminaalityön keskus. Peetelin seurakunta on tehnyt työtä riskiryhmiin kuuluvien lasten ja perheiden parissa vuodesta 1997. Sosiaalikeskus tukee vähävaraisia, pääosin äidinkielenään muuta kuin eestiä puhuvia henkilöitä, auttamalla heitä sopeutumaan virolaiseen yhteiskuntaan ja tarjoamalla henkistä ja aineellista tukea. Peetelin sosiaalikeskus tekee työtä pääasiassa riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten parissa tukemalla heidän koulunkäyntiään ja ohjaamalla heitä turvallisten harrastusten pariin. Työn tärkein tavoite on köyhyyden, syrjäytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen. Kirkossa toimii tällä hetkellä sijaiskoti ja päiväkeskus, joissa käy maanantaista lauantaihin säännöllisesti noin 20 lasta. Lisäksi tuemme säännöllisesti 100 vähävaraista lapsiperhettä.

Sosiaalikeskuksen visio on terve ja turvallinen yhteiskunta, jossa kirkolla on selvä rooli ja asema, jossa se voi toteuttaa tehtäväänsä. Kirkko on luonteeltaan yhteisöllinen, palveleva ja opastava toimija. Peetelin erityisnuorisotyö alkoi vuonna 1997 seurakuntalaisten vapaaehtoistyönä. He aloittivat työn lasten parissa, jotka viettivät aikaa kadulla, asuivat hylätyissä rakennuksissa ja autotalleissa ja omaksuivat epäsosiaalisen elämäntavan sekä olivat vaaraksi itselleen ja muille.

Miten me voimme auttaa

Peetelin sosiaalikeskus tarjoaa seuraavanlaista apua vähävaraisten ja riskiryhmiin kuuluvien perheiden lapsille:

 • Tarjoamme päivittäin lämpimän aterian ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan autamme perheitä ruokatarvikkeiden hankkimisessa;
 • Autamme jalkineiden, vaatteiden ja koulutarvikkeiden hankkimisessa;
 • Järjestämme leirejä, patikointiretkiä ja muuta urheiluun ja kulttuuriin liittyvää tekemistä ja ohjaamme harrasteryhmien pariin;
 • Erityistapauksissa annamme apurahan nuorille, jotka ovat motivoituneita hankkimaan koulutuksen, mutta jotka eivät voi saada siihen tukea kotoa;
 • Annamme motivoituneiden lasten ja nuorten asua sosiaalikeskuksessa, jos tilanne kotona on sellainen, että lapset eivät voi hankkia koulutusta. Ehto sosiaalikeskuksessa asumiselle on halu ja valmius käydä koulua;
 • Neuvomme nuoria, jotka ovat jättäneet koulun kesken tai ovat vaarassa tehdä niin, jotta he voisivat palata kouluun. Neuvonta tehdään perheen, koulun ja sosiaalihuollon yhteistyönä;
 • Tarjoamme tilapäismajoitusta Peetelin keskuksessa, jos vanhemmat ovat esim. sairaalassa tai vankilassa;
 • Tarjoamme tilapäismajoitusta (1-2 kk) perheille, jotka ovat menettäneet kotinsa;
 • Ohjaamme päihderiippuvaisia nuoria Tallinnan lastensairaalan päihdeklinikalle ja toimimme yhteistyössä päihdeklinikan kanssa (ohjaamalla testeihin, olemalla yhteistyössä perheen, koulun, lastensuojelun, lääkäreiden ja psykologien kanssa);
 • Tarjoamme jatkuvaa ja henkilökohtaista neuvontaa;
 • Tarjoamme mahdollisuuden pesukoneen käyttöön ja suihkussa ja saunassa käymiseen;
 • Tarjoamme mahdollisuuden käyttää päiväkeskuksen palveluita (tietokone, internet, pöytätennis jne.);
 • Etsimme mahdollisuuksien mukaan nuorelle tukihenkilön. Monissa tapauksissa tämä on osoittautunut suureksi avuksi nuoren kasvuprosessissa itsenäiseksi toimeentulevaksi kansalaiseksi;
 • Opetamme eestiä muunkielisille nuorille;
 • Jos vanhemmilla ei ole varaa tukea nuoren koulutusta, mutta nuorella olisi halu ja tarvittavat sosiaaliset taidot koulutuksen hankkimiseen, olemme useissa tapauksissa onnistuneet hankkimaan yksityishenkilön tai järjestön tukemaan nuoren koulutusta taloudellisesti;
 • Autamme nuoria laajentamaan maailmankuvaansa järjestämällä leirejä ja retkiä muihin Euroopan maihin (Norja, Suomi, Ruotsi, Saksa), jolloin nuoret saavat mahdollisuuden oppia vieraita kieliä ja tutustua muista maista kotoisin oleviin nuoriin.